POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333
primorsko-goranska uprava > Obveze iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011.)

Obveze iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011.)

 
 
Temeljem članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011.), te izjava načelnice Policijske uprave, zamjenika načelnice Policijske uprave i ovlaštenih predstavnika naručitelja u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj obavještavamo da predstavnici naručitelja i s njima povezane osobe ne obavljaju upravljačku djelatnost, niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5 %, u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.
Slijedom navedenoga, sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. izjavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Policijska uprava primorsko-goranska kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.